R180: དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ངག་དབང་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པའི་རྣམ་ཐར་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆར་རྒྱུན་དད་པའི་དབྱར་མཚོ་རྒྱས་བྱེད།

Hagiography of mKhan chen Ngag dbang chos grags (1572–1641); Lamdre Lobshe, vol. nga, title no. 4 {etext | Tibetan}

Digital version 2.0 {Tibetan}; master xml (completed: 2013-09-03); unrevised, no thematic TEI markup
Responsibilities
  • Digital edition: ས་སྐྱ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་། (src)
  • Text input: རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་ལྔ་རིག་སློབ་གླིང་། སྡེ་དགེ་རྫོང་སར། (dzkj)
  • Editorial process: Mathias Fermer (mf), ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། (Kathmandu) (kun)
  • TEI Encoding: ས་སྐྱ་ཞིབ་འཇུག་ཁང་།
  • TEI Markup: -
  • Revisions/Corrections: -
Text Witnesses
B:
Modern Text Edition: དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པུའི་ལམ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གླེགས་བམ།, མི་གསལ།. སྡེ་དགེ་རྫོང་སར།: རྫོང་སར་ཁམས་བྱེའི་ལྔ་རིག་ཐུབ་བསྟན་སློབ་གླིང་།, ༢༠༠༧; དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པུའི་ལམ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེ་ལམ་འབྲས་བུ་དང་བཅས་པའི་གླེགས་བམ།, པོད་ང་
File Info
  • Language: Tibetan
  • Coverage: Full Text
  • Accessible: publicly