R21: slob dpon rin po che'i rnam thar/ lam 'bras slob bshad/ de bzhin gshegs pa thams cad kyi bgrod pa gcig pa'i lam chen gsung ngag rin po che'i bla ma brgyud pa'i rnam thar glegs bam dang po las/ bla ma brgyud pa bod kyi lo rgyus las/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 32
[A:32]/ /slob dpon rin po che'i rnam thar bzhugs/ / / /bla ma dam pa'i zhabs la phyag 'tshal lo/ /khyod nyid dam pa rnams kyi rigs 'khrungs shing / /'gro kun dga' ba'i dpal gyis nyer 'tsho ba/ /don gyi snying po rnam rol mchog brnyes pa/ /blo gros chen po bla ma'i zhabs la 'dud/ /'jam pa'i dpa' yang mi yi gzugs 'dzin pas/ /sna tshogs thabs kyis dus las mi yol bar/ /rnam mang 'gro ba'i mgon skyabs du ma mdzad/ /bla ma mchog khyod 'jig rten kun la brtse/ /khyod kyi rdo rje gsum las bskyed gyur pa/ /legs byas bsod nams dpag med kyis 'phangs te/ /myang 'das rtse mor phyin pa'i dam pa mchog /rtsod med mkhas pa'i dbang por kun la grags/ /bkra shis dge mtshan dpal gyis mngon mtho ba/ /sa yi mchog gyur sa sogs dkar mdangs skya/ /cho 'brang mchog gyur ma rig las 'khon te/ /spang bya'i g.yul las rgyal bar 'khrungs la 'dud/ /sngon gnas dran
rgya gar du mi thub zla ba la sogs paNDi ta bcu gcig brgyud nas skye ba bzhes te don mdzad pa/
zhing byis pa'i spyod pa spangs/
/yum la btsas ma khad saM skr-i ta'i skad bdag ni byis pa'i spyod pa las 'das pa'o lan gnyis su btud nas gsungs shing dus kun tu skyil mo krung byas pas ya mtshan
par gyur to/
/'jam dpal kye rdor sgrol ma mi g.yo rnams dgung lo dgu pa la zhal gzigs shing rgyud gsum bde mchog rtsa rgyud kun las btus dang lnga thugs las gsungs/
'dod lhas zhal bstan rgyud sde rgya mtsho yi/ /
rgyud sde bcu bzhi thugs las gsungs shing /
drang nges don la blo rgyas bcu bdun tshe/ /
rdo rje theg pa mtha' dag la mkhas par rgya bod kun la grags/
ganggA tshun chad yongs su grags la 'dud/ /
rdo rje gdan gyi ya them la 'jam dpal gyi sprul pa mkhan po bsod nams rtse mo rdo rje theg pa mtha' dag gi dbang phyug dam pa sa skyar skyes zer ba'i mkha' 'gro ma'i yi ge bris pa ko shAmbhi'i paNDi ta de ba ma ti'i