R991: paNDi ta chen po shAkya mchog ldan gyi rnam par thar pa zhib mo rnam par 'byed pa/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

Source References

The EText contains 1 source references.