Image: I33

Reference ID
SRC-I33
Persons
Source Remarks

- tshong dpon gnas bskor [1997], caption reads: rab shis klung shod dgon dga' ldan thub bstan chos 'khor gling gi rgyal khams gnas bskor pa tshong dpon kha stag 'dzam yag