P1785: sngags 'chang shAkya bzang po/

Names
  • yol mo gter ston shAkya bzang po/
English:
Dates
General

- 1st yol mo ba sprul sku