P2850: snyan bzang g.yung drung tshe ring /

Names
English: