P2878: sangs rgyas bzang po/

Names
Full:
  • de snod 'dzin pa chen po sangs rgyas bzang po/ Treasury of Lives (s.v. Sabzang Pakpa Zhonnu Lodro)
Dates
  • Active Period: mid-14th cent.
Biographical data

h2. Students