Persons

Persons (2287) are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all persons.
Paul Hackett
ACADEMIC
P293
Lobsang Shastri
ACADEMIC
blo bzang shastri/
P292
Jampa Samten Shastri
ACADEMIC
byams pa bsam gtan shastri/
P291
paN chen 'bum phrag gsum pa/
sa skya [wider]
paN chen 'bum phrag gsum pa byams pa chos don grub/, paṇ chen bum phrag gsum pa/
✶ greg.: 1432/1433 ✝ greg.: 1504
P290
rje btsun kun dga' grol mchog
jo nang /, sa skya [wider]
jo nang rje btsun kun dga' grol mchog
✶ greg.: 1507 ✝ greg.: 1565/1566
P289
byang pa rnam rgyal grags pa bzang po/
la stod byang pa/, physician
byang bdag rnam rgyal grags bzang /
✶ greg.: 1395 ✝ greg.: 1475
P288
'brug chen 'jam dbyangs chos grags/
'brug pa bka' brgyud/, incarnation
✶ greg.: 1478 ✝ greg.: 1523
P287
chos kyi mgon po/
'brug pa bka' brgyud/
✶ greg.: 1501 ✝ greg.: 1582
P286
Sir Charles Alfred Bell
British India [official/servant], photographer
✶ greg.: 1870 ✝ greg.: 1945
P285
Anton Schiefner
ACADEMIC
P284
Debiprasad Chattopadhyaya
P283
Alaka Chattopadhyaya
ACADEMIC
P282
Lama Chimpa
P281
jo nang tA ra nA tha/
jo nang /
✶ greg.: 1575 ✝ greg.: 1634
P280
khri srong lde btsan/
emperor (Tibetan)
✶ greg.: 742 ✝ greg.: 797(?)
P279
srong btsan sgam po/
emperor (Tibetan)
✝ greg.: 649/650
P278
nel pa paNDi ta grags pa smon lam blo gros/
grags pa smon lam blo gros/, grags pa smon lam tshul khrims/ (sic!)
P277
Helga Uebach
ACADEMIC
P276
jo bo rje dpal ldan a ti sha/
Indian
mar med mdzad/
✶ greg.: 982 ✝ greg.: 1054
P275
'brug chen padma dkar po/
'brug pa bka' brgyud/, incarnation
✶ greg.: 1527 ✝ greg.: 1592
P274
rin spungs pa ngag dbang 'jigs med grags pa/
rin spungs pa/
✶ tib.: chu pho stag lo/; greg.: 1482
P273
rin spungs pa don grub tshe brtan rdo rje/
rin spungs pa/
P272
rin spungs pa ngag dbang rnam rgyal/
rin spungs pa/
P271
rin spungs pa mtsho skyes rdo rje/
rin spungs pa/
P270
rin spungs pa don grub rdo rje/
rin spungs pa/
btsang chen pa/
P269