S1270: pu tra ming sring ru 'dren dang bcas pa'i 'chams yig sngags 'chang 'jigs med dpa' bos mdzad pa/

SRC reference title
pu tra ming sring ru 'dren 'chams yig_B [ms]
Creators
Extent
ff. 1a-3b
Languages
  • Tibetan
Format
Pecha
Subformat
MS dbu med