S3300: drag po'i gtor ma drug bcu'i ma? tshul/ chos rje bla ma daM pas mdzad pa bzhugs s.ho//

SRC reference title
drag po'i gtor ma drug bcu'i ma tshul [ms]
Creators
Extent
ff. 1a-?
Size
39x8 cm (paper)
Description / Remarks

collection of lhag pa tshe ring / (bod ljongs mnga' ris sa khul spu hreng rdzong lhag pa tshe ring sger gyis nyar tshags byed/) mnga' ris sa khul gyi gna' dpe'i dpar mdzod [2017] (p. 346)

Languages
  • Tibetan
Format
Pecha
Subformat
MS dbu med