S3688: rol mo'i bstan bcos kyi rnam par bshad pa 'jam dbyangs bla ma dges pa'i snyan pa'i sgra dbyangs blo gsal yid 'phrog phrin las yongs khyab/

SRC reference title
rol mo'i bstan bcos rnam bshad [mst]
Titles
Full:
  • rig pa'i gnas lnga las bzo rig pa'i bye brag rol mo'i bstan bcos kyi rnam par bshad pa 'jam dbyangs bla ma dges pa'i snyan pa'i sgra dbyangs blo gsal yid 'phrog phrin las yongs khyab/ BDRC (W10321)
Creators
Places
Place of Compilation:
Languages
  • Tibetan
Format
Master Entry