S3710: rje btsun sa skya pa'i gser chos mkha' lding rdo rje khyung khra bo'i las tshogs shin tu zab pa rdzong chung pa'i lugs su grags pa'i chos skor yongs su rdzogs pa gzungs kyi dpal bas bsgrigs pa/

SRC reference title
khyung khra'i chos skor rdzong chung lugs [ref]
Creators
Description / Remarks

title according to BDRC (W3PD988), title folio

Languages
  • Tibetan
Format
Reference