S3796: saM skr-i Ta dang de las nyams pa'i rnam dbye thor bu lo chen dharma pA las mdzad pa bzhugs so//

SRC reference title
saM skri Ta dang de las nyams pa'i rnam dbye [ms]
Creators
Extent
3 ff.
Places
Provenance:
Languages
  • Tibetan
Format
Pecha
Subformat
MS dbu med
Script
tshugs yig