S5009: rje yab sras gsum gyi gsung 'bum dpe bsdur ma las shing par khag gi chos tshan chad lhag dang go rim 'khrugs pa'i skor la dpyad pa/

SRC reference title
yab sras gsum gyi gsung 'bum skor dpyad pa [2018]
Author Remarks

with shes rab rgya mtsho/

Publication date
2018
Journal / Volume title
mtsho sngon mi rigs slob chen rig deb/
Issue / Volume no.
2018 (no. 2)
Extent
pp. 20-33
Languages
  • Tibetan
Format
Article / Essay / Paper