S6079: tshogs sgom pa'i rnam thar/ bar ston rdo rje rgyal mtshan gyis mdzad pa'i zhib mo rdo rje'i nang gi de logs su bkol ba/

SRC reference title
tshogs sgom pa'i rnam thar [ref]
Creators
Creator:
Description / Remarks

descriptive title acc. to kun dga' grol mchog thob yig [ms] (f. 153a)

Languages
  • Tibetan
Format
Reference