Sources

Sources (5010) are listed according to IDs. Please apply the filter functions in the menu.

Displaying all sources.
skal chen gyi tshad kyi rtsis dpe/
Pecha
not specified
MS dbu med; ff. 1a-11a
S1248
bdag med lha mo bco lnga'i sgrub mchod kyi chog khrigs/
Pecha
not specified
MS dbu med; ff. 1a-9a
S1247
byad 'grol gtad 'grol gyi gdams pa zab mo mnga' ris rig 'dzin chen po'i phyag bzhes khungs thub ma/ legs ldan bdud 'joms rdo rje'i ljags bsgrigs/
Pecha
legs ldan bdud 'joms rdo rje/ (ed.)
MS dbu med; ff. 1a-7a
S1246
phyag rgya chen po rnal 'byor bzhi'i bshad pa nges don lta ba'i mig
Pecha
'brug chen padma dkar po/
MS dbu med; ff. 1a-15b
S1245
dpal ldan sa skya pa'i dam can bsrungs ma rnams kyis ru mtshon 'dzugs pa'i lag len gyi yig ge/
Pecha
tshar chen chos rje blo gsal rgya mtsho/
MS dbu med
S1244
rje btsun rdo rje rnal 'byor ma na ro mkha' spyod ma'i gcod kyi khrid yig yang zab snying po/
Pecha
mandzu sa rA ha/
MS dbu med; ff. 1a-32a
S1243
lam 'bras kyi bla ma brgyud pa'i rnam thar ngo mtshar snang ba/
Pecha
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/
MS dbu med; ff. 1a-47b
S1242
ka lA pa'i mdo las mtshams sbyor lnga pa'i rnam bshad stag tshang lo tsA bas mdzad pa/
Pecha
stag tshang lo tsA ba shes rab rin chen/
MS dbu med; ff. 1a-27b
S1241
sa skya mtho slob/ nyer lnga'i dus dran brnyan deb/ (1972-1997)
Journal / Magazine
mkhan po mig dmar tshe ring/
Dehradun: Sakya College, 1997; 106 pp.
S1240
Sakya College Silver Jubilee Commemorative Magazine (1972-1997)
Journal / Magazine
mkhan po mig dmar tshe ring/
Dehradun: Sakya College, 1997; 107 pp.
S1239
Key Contributions of Sa-skya Pandita to Tibetan Buddhism
Article / Essay / Paper
David Jackson
1997: pp. 34-42
S1238
bka' gdams lha bzhi'i mngon rtogs rjes gnang gi cho ga go bde bklag chog tu bkod pa/
Pecha
mkhan chen ngag dbang chos grags/
MS dbu med; ff. 1a-6b
S1237
gsung ngag rin po che'i byon tshul dang khog sgrigs/
Pecha
not specified
MS dbu med; ff. 1a-31b
S1236
gtsug lag snang srid kyi spyi snyongs kyi mdos kyi mdos chog byang bdag gi dag snang ma/
Pecha
not specified
MS dbu med; ff. 1a-8a
S1235
sa bdag snying bzlum kyi mdos/
Pecha
not specified
MS dbu med; ff. 1a-4a
S1234
byang 'grol gser gyi lde mig gi lag len gsal byed nag po 'gro shes su bkod pa klags pas don 'grub/
Pecha
o rgyan rnam grol/ (ed.)
MS dbu med; ff. 1a-26a
S1233
rgyal ba'i sku gzugs kyi cha tshad gsal ba'i me long /
Pecha
mi pham bsod nams rgya mtsho/
MS dbu med; ff. 1a-26b
S1232
lam 'bras bu dang bcas pa'i gzhung ji lta ba bzhin bkri ba'i khrid yig sbas pa'i don gsal ba/
Pecha
bla ma dam pa bsod nams rgyal mtshan/
MS dbu med; ff. 1a-57a
S1231
lam dus kyi dbang rgyas par len pa'i phyag len ngag 'don ji lta ba bzhin go bde ba/
Pecha
rdzong pa dpal ldan chos skyong /
MS dbu med; ff. 1a-42b
S1230
kha rag pa chen po'i thol chos spo to ba la gnang ba dang / zhal gdams le tshan bcas/
Pecha
kha rag sgom chung dbang phyug blo gros/, a mes zhabs ngag dbang kun dga' bsod nams/, nyi ma gling pa tshul khrims bkra shis/
MS dbu med; ff. 1a-12b
S1229
ngag dbang 'jam dpal lhun grub kyi rnam mthar/
Pecha
ngag dbang 'jam dpal lhun grub/
MS dbu med; ff. 1a-41b
S1228
rnam 'grel bcu gcig gi ngos 'dzin dang de ji ltar gsung pa'i sdom tshig ngor chen gyis mdzad pa/ man ngag rnam 'grel gyi ngos 'dzin/ lam 'bras kyi chos sna drug bcu'i rkang grangs mus srad pa tsangs byams pa rdo rje rgyal mtshan gyis mdzad pa'i tshigs bcad rnams/
Pecha
ngor chen kun dga' bzang po/, mus srad pa rdo rje rgyal mtshan/
MS dbu med; ff. 1a-3b
S1227
mgon po rnam par rol pa zhes bya ba theg chen chos rje kun dga' bkra shis kyis mdzad pa/
Pecha
theg chen chos rje kun dga' bkra shis/
MS dbu med; ff. 1a-15b
S1226
dpal rtag pa gnyis pa'i Ti ka dag ldan snye ma'i zur 'debs dka' 'grel snye ma/
Pecha
theg chen chos rje kun dga' bkra shis/
MS dbu med; ff. 1a-20a
S1225
dpal kye'i rdo rje zhes bya ba'i rgyud kyi rgyal po'i rnam par bshad pa dag ldan snye ma/
Pecha
theg chen chos rje kun dga' bkra shis/
MS dbu med; ff. 1a-133b
S1224