R139: rje btsun rdo rje gdan pa thams cad mkhyen pa kun dga' rnam rgyal dpal bzang po'i gsan yig yongs su rdzogs pa/ {bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness A): 428
[A:428]sgom pa man 'dra/ ! yang / u rgyan pa'i gsung sgros shong ston bsod nams rgyal mtshan gyi zin bris su btab pa chos drug rin po che'i gter mdzod ces pa'am thabs lam rin po che'i gter mdzod kyi brgyud pa ni/ u rgyan pa/ shong bsod nams rgyal mtshan/ bla ma 'bri sgom pa man 'dra/ ! /theg chen chos kyi rje thams cad mkhyen pas mdzad pa'i/ zab lam rdo rje'i rnal 'byor dang rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi ngo sprod kyi lung brgyud ni/ theg chen chos kyi rgyal po/ nor bu ma/ chos rje pa/ des bdag la'o// ! /mkhas btsun bsod nams 'od zer gyis mdzad pa'i bsnyen sgrub kyi khrid yig chen mo bsnyen sgrub gsal bar byed pa'i sgron ma'i lung gi brgyud pa ni/ u rgyan pa/ bsod nams 'od zer/ 'ba' rwa ba 'bri sgom/ bsod nams bkra shis/ nor bu ba/ chos rje pa/ des bdag la'o/ /mkhan btsun bsod nams 'od zer gyi grwa pa nam mkha' 'od zer gyis mdzad pa'i gegs sel dang / nam mkha' 'od zer gyi grwa pa jo gdan bsod nams bzang pos mdzad pa'i gegs sel ltag 'then dang lus ngag la sogs pa'i kun 'gro rnams kyi brgyud pa ni/ nam mkha' 'od zer/ jo gdan bsod nams bzang po/ 'bri sgom pa man 'dra// ! //rdo rje rnal 'byor mas rgyal ba u rgyan pa la gnang ba'i 'pho ba a dkar dang / hU~M dmar ma gnyis kyi brgyud pa ni/ u rgyan pa/ mkhas btsun bsod nams 'od zer/ 'bar rwa ba/ 'bri sgom pa man 'dra/ yang na/ rdo rje rnal 'byor ma/ u rgyan pa/ sba ras pa/ snye mdo ba/ bya bral ba/ dbus pa paN chen/ bkra shis dpal ldan man 'dra/ ! /rdo rje gsum gyi bsnyen sgrub kyi khrid yig legs pa dpal bzang gis mdzad pa/ bsnyen sgrub rin po che'i gter gyi lung brgyud ni/ bya bral ba legs pa dpal