R965: chos lung pa chos grags pa'i rnam thar/{bod yig glog rdul dpe cha/}

  • Pagination (Witness B): 6a
[B:6a]par bzhugs so/ /dpal ldan bla ma'i yon tan rgya mtsho las/ /chu thigs tsam zhig blangs nas bkod pa yis/ /dge bas mar gyur mkha' mnyam sems can rnams/ /dpal ldan bla ma'i zhabs drung skye bar shog /dpal ldan bla ma'i zhabs drung skyes nas kyang / /theg chen chos kyi dpal la spyod par shog / dpal ldan bla ma dam pa chos grags dpal bzang po'i rnam par thar pa mdor bsdus pa 'di ni/ snyoms [A:105]las pa kun dgas bris pa'o/ /dpal ldan bla ma dam pa khyed rang lta bur byin gyis rlobs shig zhus dag /shu bhaM// //