S3233: bla ma ye shes mgon gyi (=gyis) pho brang shangs mdor mdzad pa'i yi ge [ref]

SRC reference title
bla ma ye shes mgon po'i yi ge [ref]
Creators
Description / Remarks

title acc. sa skya'i gdung rabs mus srad pa_T [ms] (f. 110a3): bla ma ye shes mgon gyi pho brang shangs mdor mdzad pa'i yi ge gcig las

Languages
  • Tibetan
Format
Reference