S3331: gsang ba spyi rgyud kyi dkyil 'khor gyi cho ga lag len gyi snying por bkod pa bzhugs so//

SRC reference title
gsang ba spyi rgyud kyi dkyil chog lag len [ms]
Creators
Extent
ff. 1a-14a
Size
66x9.3 cm
Places
Provenance:
Languages
  • Tibetan
Format
Pecha
Subformat
MS dbu med