S3332: bya ba'i rgyud rigs gsum gyi lha'i sgrub tshul rnam par bzhag pa las lam gyi nges pa sbyin pa gsang ba'i de kho na nyid gsal ba bzhugso//

SRC reference title
bya rgyud gyi lha'i sgrub tshul rnam bzhag [ms]
Creators
Extent
ff. 1a-162b
Size
66x9.3 cm
Places
Provenance:
Languages
  • Tibetan
Format
Pecha
Subformat
MS dbu med