S387: kun mkhyen chos kyi rgyal po'i rnam par thar pa dad gus kyi chu 'dzin rnam par rol pa/

SRC reference title
byams chen rab 'byams pa rnam thar [ms]
Titles
Creators
Creator:
Extent
ff. 1a-60b
Description / Remarks

size: ~ 7.0x36.0 cm

Languages
  • Tibetan
Format
Pecha
Subformat
MS dbu med